Organizator: Dani Arhitekture i Walter

Tema: Kontinuirana kolaboracija BIM-u / kolaboracija / koordinacija / revizija BIM modela

Moderator: Žarko Glišić – Walter

Datum i vrijeme radionice: 18.05.2017. u 12h.

Kontakt osoba u ime organizatora: Mersiha Karić (mersiha.karic@walter.ba)

Učesnici radionice: Studenti i inženjeri (16 učesnika). Odabrani učesnici biće kontaktirani putem e-maila najkasnije do 01.05.2017.

Dužina trajanja radionice i mjesto dešavanja: 3h, BIMBOX Walter, Zgrada ‘Svjetlost’

BIM Model: Mseno House

GRUPE NA RADIONICI:

PROJEKTANTI

DIZAJNERI ENTERIJERA

MEP INŽENJERI

KONSTRUKTERI

UVOD : 15 min

Svaka grupa će dobiti laptop sa BIM modelom koji odgovara zadatku.

Nakon što svaka grupa otvori BIM Model MODERATOR će ih ukratko upoznati sa osnovnim funkcijama (ikonama) u Revitu. Budući da je korištenje Revita i stil ikona prepoznatljiv na osnovu drugih programa za arhitekturu kratki uvod ne bi trebao trajati više od 5min. Poznavanje rada u Revitu nije neophodno.

RAD NA MODELU: 1.30 min sa pauzom od 15 min

MODERATOR će svakoj od grupa zadati zadatke. Zadaci se odnose na konkretan problem koji treba riješiti na BIM Modelu objekta Mseno House. Model će biti dostavljen sa nedostacima tj. sa greškama u odnosu na originalni projekat. Sve grupe će simultano raditi na zadacima tako da će se izmjene u modelu očitovati svaki put kada određena grupa završi jedan od zadataka. Nakon završenih zadataka (3 zadatka za svaku grupu), model će biti spreman za prezentaciju MODERATORU/KLIJENTU. Ključna uloga ovakvog tipa radionice je stvaranje potpune slike o Revit modelu koji je u svakom trenutku dostupan svakom od učesnika u projektu, sa revidiranim izmjenama od strane investiora, upotpunjenim informacijama od strane različitih fazera, a sa ciljem enormne uštede vremena i smanjenim rizikom od gubitka podataka/informacija u procesu komunikacije između faza projekta.

ZAKLJUČAK 30 min

Nakon što svi završe model će biti uplodovan za MODERATORA (uloga klijenta), koji će na projektoru provjeriti sve što je urađeno, provjeriti kroz tlocrte, presjeke, fasade, ukratko objasniti šta je ko radio na modelu i kako je tekla sinhronizacija, te objasniti korištenje modela kroz jednu od BIMEYE platformi.